Algemene informatie


                    

In overeenstemming met de bepalingen van Wet 34/2002 van 11 juli Diensten van de Informatiemaatschappij en Elektronische handel, zijn alle gebruikers van deze website op de hoogte gebracht dat de naam van de eigenaar is: < / p>                     

                          
 • Johan Jans, hierna Immo Johan

 •                         
 • CIF: Y-3437492-H

 •                         
 • C / Macedonië n ° 4, Algorfa - 03176 (Alicante) - SPANJE

 •                         
 • 602 535 913

 •                         
 • info@immojohan.com

 •                                                                                                

                      
  Gebruik van de portal

                      

  www.immojohan.com biedt toegang tot informatie, diensten, programma's of gegevens (hierna "de inhoud") op het internet van Immo Johan, of aan derden waartoe de GEBRUIKER toegang heeft. De GEBRUIKER neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het gebruik van de portal. De GEBRUIKER verbindt zich ertoe om de inhoud en diensten die Immo Johan aanbiedt via zijn portaal en met een enunciatief maar niet-beperkend karakter op gepaste wijze te gebruiken, niet om ze te gebruiken voor:

                                           
                           
  • Neem deel aan illegale activiteiten, illegaal of in strijd met de goede trouw en de openbare orde.

  •                         
  • Verspreid inhoud of propaganda van een racistische, xenofobe, illegale pornografie, verontschuldiging van terrorisme of een aanval op de mensenrechten.

  •                         
  • Veroorzaakt schade aan de fysieke en logische systemen van Immo Johan, haar leveranciers of derden, en introduceert of verspreidt computervirussen of andere fysieke of logische systemen die de bovengenoemde schade kunnen veroorzaken. .

  •                         
  • Probeer de e-mailaccounts van andere gebruikers te openen en, waar van toepassing, te gebruiken en hun berichten aan te passen of te manipuleren.

  •                                                                                            

                                                         
   Verantwoordelijkheid

                       

   Immo Johan, kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van serviceonderbreking, storing of enig ongemak dat optreedt om redenen buiten het bedrijf zelf.

                       

   Immo Johan is niet verantwoordelijk voor mogelijk ongepast gebruik van deze website door derden, noch voor de informatie die via deze website aan derden wordt doorgegeven. Het gebruik van de inhoud die de gebruiker kan maken en de mogelijke gevolgen, schade of schade die zich kunnen voordoen, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

                       

   Immo Johan is uitgesloten voor schade van welke aard dan ook veroorzaakt aan gebruikers door het gebruik van links, directories en zoekhulpmiddelen, die gebruikers toegang geven tot websites die toebehoren aan en / of worden beheerd door derden. evenals de aanwezigheid van virussen of andere kwaadaardige codes in de inhoud die enige vorm van schade aan het computersysteem, elektronische documenten of bestanden van gebruikers kunnen veroorzaken. Immo Johan behoudt zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen die zij passend acht, afgeleid van ongeoorloofd gebruik door derden van de inhoud van haar website.                                        
   Intellectuele eigendom

                            
                            
   • Alle logo's, merken, handelsnamen, inhoud, structuur, vormgeving en presentatie van de elementen en alle andere informatie die op deze website zijn eigendom van Immo Johan zichzelf of als een rechtverkrijgende die zijn beschermd door industriële en intellectuele eigendomsrechten.

   •                         
   • De gebruiker verboden die, bewerking, distributie, communicatie en in het algemeen elke andere vorm van exploitatie van de in de voorgaande paragraaf zonder uitdrukkelijke toestemming van Immo Johan genoemde elementen.

                            
   • De gebruiker zal afzien van de modaliteiten daarvan te verwijderen, te wijzigen of beveiligingsinrichtingen of beveiligingssystemen die zijn geïnstalleerd manipuleren en dat de kans inhoudt schade of website uitschakelen en / of inhoud.

   •                                          

                                             
    Aanpassingen

                        

    Immo Johan behoudt zich het recht voor om onaangekondigd veranderingen die het nodig acht in zijn website te maken, kan veranderen, verwijderen of voeg inhoud en diensten die via hetzelfde als de manier waarop ze verschijnen gepresenteerd of gelokaliseerd op uw portal.

                        

                                         
    Links

                        

    In het geval dat de domeinnaam links of hyperlinks naar andere websites, Immo Johan heeft geen controle over dergelijke sites en inhoud uit te oefenen. In ieder geval Immo Johan enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van een link van een andere website, noch instaan voor de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, nauwkeurigheid, geldigheid en de grondwettigheid van materiaal of informatie die op deze hyperlinks of andere internetsites. Tevens laat het opnemen van deze externe verbindingen niet dat elke vereniging, fusie of samenwerking met de entiteiten aangesloten.

                        

                                         
    Uitsluitingsrechten

                        

    Immo Johan behoudt het recht om te weigeren of de toegang tot de portal en / of diensten worden aangeboden zonder kennisgeving in te trekken, op zichzelf of een derde, voor gebruikers die deze Gebruiksvoorwaarden schenden

                        

                                         
    Overzicht

                        

    Immo Johan streven naar een schending van de voorwaarden en eventuele misbruik van haar website, de uitoefening van alle burgerlijke en strafrechtelijke acties die kunnen door de wet.

                        

                                         
    Wetgeving en jurisdictie

                        

    De relatie tussen Johan en de gebruiker Immo de Spaanse wetgeving wordt beheerst en eventuele geschillen zullen aan de Spaanse rechter worden voorgelegd.

                        

    online geschillenbeslechting voor de consument op grond van artikel 14.1 van Verordening (EU) 524/2013 van de Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting die beschikbaar zijn op de volgende link is:. http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .